Στο πλαίσιο της προετοιμασίας και της υλοποίησης του καλλιτεχνικού προγράμματος 2023, το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου αναζητά άτομα για τη διαχείριση των μετακινήσεων. Ειδικότερα, η θέση αφορά στην οργάνωση και εποπτεία των μετακινήσεων καλλιτεχνών και λοιπών συντελεστών των καλλιτεχνικών εκδηλώσεων εντός και εκτός Ελλάδος, δημοσιογράφων και κοινού καθώς και τη διεκπεραίωση όλων των απαραίτητων διαδικασιών σε σχέση με την ανεύρεση αναδόχων που παρέχουν υπηρεσίες μετακίνησης.

Απαιτούμενα προσόντα:

· Απόφοιτος Α.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι
· Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
· Άριστη επικοινωνία στην εξυπηρέτηση του κοινού
· Υπευθυνότητα
· Εμπειρία στο συντονισμό
· Ικανότητα διαχείρισης κρίσεων και επειγουσών καταστάσεων

Επιθυμητά προσόντα:

· Καλή γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας
· Εμπειρία στο συντονισμό καλλιτεχνικών εκδηλώσεων και των συναφών σε αυτόν διοικητικών διαδικασιών

Οι ενδιαφερόμενοι/-ες καλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@aefestival.gr έως την Μ. Δευτέρα 10 Απριλίου και ώρα 12:00.

Η «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ Α.Ε», εκ του λόγου ότι η παρούσα αποτελεί πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και όχι προκήρυξη θέσεων, έχει τη δυνατότητα να κρίνει κατά περίπτωση κάθε αίτηση και να προβεί στην τελική αποδοχή αυτής.

Διευκρινίσεις και πληροφορίες παρέχονται από την Εταιρεία, οδός Αλκμήνης 5 και Σφηττιών, 11854, Αθήνα, στο 210-9282900, καθημερινά 11:00-13:00 από την ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας.

Ο Γενικός Διευθυντής της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ Α.Ε.»

Ι. Καπλάνης