Στο πλαίσιο προετοιμασίας και υλοποίησης του καλλιτεχνικού προγράμματος του έτους 2023, το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου αναζητά συνεργάτιδα/συνεργάτη στον τομέα της Οργάνωσης Παραγωγής (Production Manager).

Στις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα της θέσης αυτής περιλαμβάνονται η οργάνωση και η διαχείριση καλλιτεχνικών παραγωγών, εκπαιδευτικών προγραμμάτων και άλλων δράσεων του Φεστιβάλ. Το πρόσωπο που θα την αναλάβει, θα πρέπει να έχει τις οργανωτικές και επικοινωνιακές γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται για την πραγματοποίηση των αντίστοιχων ενεργειών και εργασιών, σε συνεργασία με το λοιπό επιτελείο του Οργανισμού.

Απαιτούμενα προσόντα:

  • Τριετής τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία σε μεγάλες καλλιτεχνικές διοργανώσεις ή/και πολιτιστικούς οργανισμούς, σε αντίστοιχες θέσεις

  • Άριστη γνώση και χρήση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας (προφορικού και γραπτού λόγου)

  • Άριστος χειρισμός του MS Office

  • Γνώσεις κατάρτισης και διαχείρισης προϋπολογισμού (budgeting)

  • Oργανωτικές δεξιότητες, με έμφαση στην λεπτομέρεια

  • Πνεύμα συνεργασίας, επικοινωνίας και ανταπόκρισης σε τυχόν ειδικές ανάγκες και έκτακτες συνθήκες

  • Δυνατότητα εφαρμογής ευέλικτου ωραρίου εργασίας

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να αποστείλουν μέχρι την Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου 2023 στην ηλεκτρονική διεύθυνση team@aefestival.gr βιογραφικό σημείωμα, καθώς και σύντομο κείμενο (150 λέξεων) όπου θα αναγράφουν τους λόγους για τους οποίους επιθυμούν να ενταχθούν στην ομάδα συνεργατών του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων, οι υποψήφιοι/ες που θα πληρούν τα κριτήρια, θα κληθούν σε συνέντευξη.