Παρακαλούμε κατεβάστε το pdf της Διακήρυξης
Παρακαλούμε κατεβάστε το pdf της Περίληψης Διακήρυξης
Παρακαλούμε κατεβάστε το pdf του ΕΕΕΣ
Παρακαλούμε κατεβάστε το xml του ΕΕΕΣ

Παράταση προθεσμίας υποβολής προσφορών έως την Παρασκευή 15 Ιουλίου 2022 στις 15:00

Παρακαλούμε δείτε την ανακοίνωση της παράτασης σε pdf 

Παράταση προθεσμίας υποβολής προσφορών έως την Παρασκευή 29 Ιουλίου 2022 στις 15:00

Παρακαλούμε δείτε την ανακοίνωση της παράτασης σε pdf 

Παράταση προθεσμίας υποβολής προσφορών έως την Τετάρτη 31 Αυγούστου 2022 στις 16:00

Παρακαλούμε δείτε την ανακοίνωση της παράτασης σε pdf