Παρακαλούμε κατεβάστε το pdf της Διακήρυξης
Παρακαλούμε κατεβάστε το pdf της Περίληψης Διακήρυξης
Παρακαλούμε κατεβάστε το pdf του ΕΕΕΣ
Παρακαλούμε κατεβάστε το xml του ΕΕΕΣ

Παράταση προθεσμίας υποβολής προσφορών έως το Σάββατο 30 Απριλίου 2022 στις 15:00
Παρακαλούμε δείτε την ανακοίνωση της παράτασης σε pdf