Παρακαλούμε κατεβάστε το pdf της Διακήρυξης
Παρακαλούμε κατεβάστε το pdf της Περίληψης Διακήρυξης
Παρακαλούμε κατεβάστε το pdf του ΕΕΕΣ
Παρακαλούμε κατεβάστε το xml του ΕΕΕΣ


Παράταση προθεσμίας υποβολής προσφορών έως την Πέμπτη 5 Μαΐου 2022 στις 10:30
Παρακαλούμε δείτε την ανακοίνωση της παράτασης σε pdf