Επαναληπτική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μίσθωση ακινήτου για την στέγαση των Ταμείων / Εκδοτηρίων εισιτηρίων της Ελληνικό Φεστιβάλ Α.Ε.

Παρακαλούμε διαβάστε το pdf της πρόσκλησης.