Πάροδος
17 – 23 Ιουνίου (Αθήνα)
24 – 30 Ιουνίου (Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου)

Η Πάροδος, το διακαλλιτεχνικό ερευνητικό πρόγραμμα (studio residency), που εγκαινιάσαμε το 2021, έχει στόχο να δώσει τη δυνατότητα σε καλλιτέχνες*ιδες από ένα ευρύ φάσμα τεχνών να προχωρήσουν, υπό ιδανικές συνθήκες, την έρευνά τους πάνω στη δραματουργία του Αρχαίου Δράματος in situ. Η ερευνητική διαδικασία έχει πρακτικό χαρακτήρα και αναπτύσσεται σε δύο στάδια: το πρώτο στάδιο (έρευνα) πραγματοποιείται στην Αθήνα, ενώ το δεύτερο στάδιο (εφαρμογή) στο Μικρό Θέατρο της Αρχαίας Επιδαύρου.

Τον γενικό συντονισμό και την καθοδήγηση φέτος έχει αναλάβει ένας από τους πλέον ταλαντούχους σύγχρονους θεατρικούς δημιουργούς, ο σκηνοθέτης Σίμος Κακάλας, που θα δουλέψει με νέες καλλιτέχνιδες και νέους καλλιτέχνες πάνω στον Ορέστη του Ευριπίδη σε μετάφραση Γιάννη Τσαρούχη, εφαρμόζοντας την ιδιαίτερη μεθοδολογική του προσέγγιση με έμφαση στη χορικότητα. Μαζί του η συνοδοιπόρος του στην επιμέλεια κίνησης Σοφία Πάσχου.

Στο πλαίσιο του Διεθνούς Δικτύου Αρχαίου Δράματος