Η «Ελληνικό Φεστιβάλ Α.Ε» παρατείνει την προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τεχνικούς (σκηνής, ήχου, φωτισμού και βίντεο) για τους χώρους της Πειραιώς 260 και του Ωδείου Ηρώδου του Αττικού για την περίοδο από 10.05.2022 έως 31.07.2022. 

Νέα προθεσμία υποβολής αιτήσεων 18.04.2022

Παρακαλούμε δείτε την αρχική προκήρυξη και την «Φόρμα Αίτησης» εδώ