Η «Ελληνικό Φεστιβάλ Α.Ε» παρατείνει την προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τεχνικούς (σκηνής, ήχου, φωτισμού και βίντεο) για τους χώρους της Πειραιώς 260 και του Ωδείου Ηρώδου του Αττικού  για την καλλιτεχνική περίοδο 2024.

Νέα προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Τρίτη 26 Μαρτίου 2024, 12.00 το μεσημέρι.

Παρακαλούμε δείτε την αρχική προκήρυξη και τις «Φόρμες Αίτησης» εδώ