Η «Ελληνικό Φεστιβάλ Α.Ε», στο πλαίσιο προετοιμασίας και υλοποίησης του καλλιτεχνικού προγράμματος, αναζητά τεχνικούς (σκηνής, ήχου, φωτισμού και βίντεο) για τους χώρους της Πειραιώς 260 και του Ωδείου Ηρώδου του Αττικού για την καλλιτεχνική περίοδο 2024.
Υποβολή αιτήσεων : Οι ενδιαφερόμενες/οι μπορούν να συμπληρώσουν την αντίστοιχη αίτηση για τη θέση για την οποία ενδιαφέρονται, μέσω της ιστοσελίδας της Εταιρίας (www.aefestival.gr) μέχρι και την Παρασκευή 22 Μαρτίου 2024 και ώρα 23:59. (Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων έως την Τρίτη 26 Μαρτίου 2024, 12.00 το μεσημέρι).

Όσες/οι επιθυμούν, μπορούν να επισυνάψουν, στο αντίστοιχο πεδίο, βιογραφικό σημείωμα.

Τεχνικός σκηνής
Περιγραφή θέσης: ασχολείται με την κατασκευή και τοποθέτηση των σκηνικών της παράστασης του θεάτρου και έχει την ευθύνη και την επίβλεψη για τη λειτουργία (αλλαγή, συντήρηση σκηνικών αυλαία κλπ) και την ασφάλεια της σκηνής κατά τις παραστάσεις.
Επιθυμητά προσόντα: προϋπηρεσία σε αντίστοιχους πολιτιστικούς χώρους ζωντανών εκδηλώσεων και εμπειρία σε χρήση ηλεκτρικών εργαλείων (βιδολόγο, δράπανο, σέγα, τροχό κοπής κτλ.).

Τεχνικός ήχου- ηχολήπτης
Περιγραφή θέσης: ασχολείται με εργασίες μικρομεγαφωνικών εγκαταστάσεων στο θέατρο ή σε χώρο συναυλιών και έχει ως αντικείμενο, τον χειρισμών μηχανημάτων αναπαραγωγής ήχου ( κονσόλες, μικρόφωνα , εγκατάσταση ηχείων κτλ), την αποκατάσταση μικρών βλαβών και την ηχογράφηση μέρους ή ολόκληρης της παράστασης με τον απαραίτητο παρεχόμενο εξοπλισμό ευθύνης του εργοδότη.
Απαραίτητα προσόντα:
ΠΕ: Πτυχίο ή Βεβαίωση σπουδών κατεύθυνσης Ήχου ή Τεχνών Εικόνας και Ήχου Α.Ε.Ι ή
ΤΕ: α) Πτυχίο ή βεβαίωση σπουδών Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής ή Τεχνολογίας Ήχου και Μουσικών Οργάνων ή Ηλεκτρονικής Τ.Ε.Ι. ή β) Πτυχίο αναγνωρισμένης Κινηματογραφικής Σχολής, τριετούς τουλάχιστον φοίτησης, της ειδικότητας του Ηχολήπτη ή
ΔΕ: α) Δίπλωμα ή Βεβαίωση σπουδών Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΟΕΕΚ), της ειδικότητας «Ηχολήπτης» ή «Μουσική με Τεχνολογία» ή β) Πτυχίο ή Βεβαίωση σπουδών αναγνωρισμένων Σχολών Ηλεκτρονικών, οιασδήποτε βαθμίδας.
Για όλες τις κατηγορίες (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ) γίνονται αποδεκτοί οι ισότιμοι τίτλοι της αλλοδαπής ίδιας κατεύθυνσης.
Επιθυμητά προσόντα: εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους στην παραγωγή (στήσιμο-επιμέλεια ηχοληψίας) ζωντανών θεαμάτων και θεάτρου.

Τεχνικός φωτισμού
Περιγραφή θέσης: ασχολείται με την τοποθέτηση των ηλεκτρονικών εγκαταστάσεων και των φωτιστικών σωμάτων στο θέατρο, με την επίβλεψη, τον έλεγχο και τη συντήρηση των ηλεκτρονικών εγκαταστάσεων και την εκτέλεση των φωτισμών της παράστασης, έχει δε την απαιτούμενη κατά τον νόμο άδεια.
Επιθυμητά προσόντα: Πτυχίο/δίπλωμα Ηλεκτρολογίας από δημόσιο ή ιδιωτικό εκπαιδευτικό ίδρυμα/φορέα της ημεδαπής ή αλλοδαπής, ή αντίστοιχο απολυτήριο τεχνικού λυκείου ή πιστοποίηση από σχολή ΟΑΕΔ με ειδικότητα ηλεκτρολόγου.
Εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους στην παραγωγή ζωντανών θεαμάτων και θεάτρου.

Τεχνικός βίντεο
Περιγραφή θέσης: ασχολείται με την τεχνική μίξη βίντεο, εγκατάσταση προβολικών συστημάτων, την αποκατάσταση μικρών βλαβών και τη διαχείριση της εικόνας για το άρτιο καλλιτεχνικό αποτέλεσμα σε ζωντανές εκδηλώσεις.
Επιθυμητά προσόντα: εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους σε εγκαταστάσεις προβολικών συστημάτων και καλωδίωσης εικόνας, διαχείριση προγραμμάτων μίξης εικόνας όπως (Barco, Spyder, Blackmagic Design, Qlab, Resolume, Millumin κλπ) και εμπειρία ροής live σε θεατρικές παραστάσεις ή συναυλίες.

Σε όλες τις θέσεις, η σχετική εμπειρία σε πολιτιστικούς φορείς και ειδικότερα στην «Ελληνικό Φεστιβάλ Α.Ε.» θα συνεκτιμηθεί.

Πληροφορίες παρέχονται καθημερινά, 11:00 – 14:00, στο τηλ 210 48 38 720 (υπεύθυνη κ. Παναγιωτοπούλου Μαργαρίτα)

Σημειώνεται ότι η αίτηση υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (ΦΕΚ Α΄/75) για τα στοιχεία που αναφέρονται σε αυτήν και συνιστά ρητή εξουσιοδότηση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων της/ου αιτούσας/ντος αποκλειστικά για τους σκοπούς της παρούσας.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 22.03.2024 23:59μμ

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων έως την Τρίτη 26 Μαρτίου 2024, 12.00 το μεσημέρι.

Φόρμα τεχνικών σκηνής
Φόρμα τεχνικών ήχου
Φόρμα τεχνικών φωτισμού
Φόρμα τεχνικών βίντεο