Παράταση προθεσμίας υποβολής προσφορών έως την Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου 2023 στις 15:00
Παρακαλούμε δείτε την ανακοίνωση της παράτασης σε pdf 
Νέα παράταση προθεσμίας υποβολής προσφορών έως την Τετάρτη 4 Οκτωβρίου 2023 στις 15:00
Παρακαλούμε δείτε την ανακοίνωση της παράτασης σε pdf 

Νέα παράταση προθεσμίας υποβολής προσφορών έως τη Δευτέρα 9 Οκτωβρίου 2023 στις 15:00
Παρακαλούμε δείτε την ανακοίνωση της παράτασης σε pdf 
Παρακαλούμε δείτε τα έγγραφα του διαγωνισμού ΕΔΩ