Παράταση προθεσμίας υποβολής προσφορών έως την Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου 2023 στις 15:00
Παρακαλούμε δείτε την ανακοίνωση της παράτασης σε pdf