Παράταση προθεσμίας υποβολής προσφορών έως την Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου 2022 στις 15:00
 
Παρακαλούμε δείτε την ανακοίνωση της παράτασης σε pdf