Παράταση προθεσμίας υποβολής προσφορών έως την Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2022 στις 15:00
 
Παρακαλούμε δείτε την ανακοίνωση της παράτασης σε pdf