Ειδη Πωλητηριου
GRAPE
SUBSET

είδος θεάματος

τόπος εκδήλωσης

χρονικό διάστημα

τετάρτη 07.06.2023

πέμπτη 08.06.2023

παρασκευή 09.06.2023

σάββατο 10.06.2023

τετάρτη 14.06.2023

πέμπτη 15.06.2023

παρασκευή 16.06.2023

σάββατο 17.06.2023

κυριακή 18.06.2023

δευτέρα 19.06.2023

τρίτη 20.06.2023

τετάρτη 21.06.2023

πέμπτη 22.06.2023

παρασκευή 23.06.2023

σάββατο 24.06.2023

κυριακή 25.06.2023

δευτέρα 26.06.2023

πέμπτη 29.06.2023

παρασκευή 30.06.2023