είδος θεάματος

τόπος εκδήλωσης

χρονικό διάστημα

σάββατο 02.07.2022

δευτέρα 04.07.2022

τρίτη 05.07.2022

τετάρτη 06.07.2022

παρασκευή 08.07.2022

σάββατο 09.07.2022

κυριακή 10.07.2022

δευτέρα 11.07.2022

τρίτη 12.07.2022

παρασκευή 15.07.2022

σάββατο 16.07.2022

δευτέρα 18.07.2022

πέμπτη 28.07.2022

παρασκευή 29.07.2022

σάββατο 30.07.2022

κυριακή 31.07.2022