Στο πλαίσιο της προετοιμασίας και της υλοποίησης του καλλιτεχνικού προγράμματος 2022, το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου αναζητά Επικεφαλής Ταξιθεσίας και Ροών (Crowd Managers), Συντονιστή Έκτακτης Ανάγκης για τους χώρους εκδηλώσεων της Αθήνας (Ωδείου Ηρώδου Αττικού και Πειραιώς 260) και της Επιδαύρου (Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου και Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου), καθώς και IT Expert.


Ειδικότερα:

1. Επικεφαλής ταξιθεσίας και ροών:

Η θέση του/της επικεφαλής ταξιθεσίας αφορά στην εποπτεία των χώρων υλοποίησης των δράσεων, στην επιμέλεια για την ομαλή είσοδο και ταξιθεσία του κοινού, στην εποπτεία ελέγχου και έκδοσης εισιτηρίων, στον συντονισμό της διαχείρισης των ροών καθώς και στην τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων (crowd management).

Απαιτούμενα προσόντα:
Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
Άριστη επικοινωνία στην εξυπηρέτηση του κοινού
Υπευθυνότητα
Ενδελέχεια στη μελέτη των υγειονομικών πρωτοκόλλων και κανονισμών και την εφαρμογή τους
Εμπειρία στο συντονισμό της ταξιθεσίας και ροών
Ικανότητα διαχείρισης κρίσεων και επειγουσών καταστάσεων
Ενδιαφέρον για τον χώρο του πολιτισμού
Επαγγελματική εμπειρία σε συναφή θέση

2. Συντονιστής έκτακτης ανάγκης

Η θέση του/της συντονιστή/ρια έκτακτης ανάγκης αφορά στη διαχείριση περιστατικών έκτακτης ανάγκης στους χώρους υλοποίησης των δράσεων και ειδικότερα, στην εποπτεία των κανόνων ασφαλείας και τήρησης των απαραίτητων πρωτοκόλλων εκκένωσης σε περίπτωση που απαιτηθεί, την ορθή εκτίμηση των καταστάσεων μετά την εκδήλωση περιστατικού έκτακτης ανάγκης και τη συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές καθώς και την εκτέλεση των αποφάσεων εκείνων.

Απαιτούμενα προσόντα:
Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
Εμπειρία και ικανότητα στη διαχείριση περιστατικών κρίσεων και επειγουσών καταστάσεων
Ενδελέχεια στη μελέτη των χώρων, των απαιτήσεων ασφαλείας και των κανονισμών εκκένωσης
Υπευθυνότητα
Ενδιαφέρον για τον χώρο του πολιτισμού
Επαγγελματική εμπειρία σε συναφή θέση

3. IT Expert:

Η θέση του/της IT Expert αφορά στην εγκατάσταση σταθμών εργασίας με υπολογιστές και περιφερειακές συσκευές και στη σύνδεσή τους στο Active Directory, έλεγχο εξοπλισμού υπολογιστών, εγκατάσταση κατάλληλου λογισμικού, ανάπτυξη και συντήρηση τοπικών δικτύων, υποστήριξη χρηστών πληροφοριακών συστημάτων και διενέργειες διάγνωσης και επίλυσης προβλημάτων.  Πρόκειται για μια θέση με έδρα την Αθήνα.

Απαιτούμενα προσόντα:
Απόφοιτος Α.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι Πληροφορικής ή συναφούς πεδίου
Άριστη γνώση ελληνικής γλώσσας
Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Β2)
Άριστη επικοινωνία στην εξυπηρέτηση των χρηστών
Υπευθυνότητα
Επαγγελματική εμπειρία σε συναφή θέση

Οι ενδιαφερόμενοι/-ες καλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους και ένα συνοπτικό συνοδευτικό σημείωμα (έως 200 λέξεις), στο οποίο θα αναγράφονται οι λόγοι για τους οποίους ενδιαφέρονται να εργαστούν στην «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ Α.Ε.» στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr.festival@aefestival.gr  έως τις 10.05.2022 στις 13:00.

Η «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ Α.Ε», εκ του λόγου ότι η παρούσα αποτελεί πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και όχι προκήρυξη θέσεων, έχει τη δυνατότητα να κρίνει κατά περίπτωση κάθε αίτηση και να προβεί στην τελική αποδοχή αυτής.

Διευκρινίσεις και πληροφορίες παρέχονται από την Εταιρεία, οδός Αλκμήνης 5 και Σφηττιών, 11854, Αθήνα, στο 210-9282900, καθημερινά 11:00-13:00 από την ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας.

Ο Γενικός Διευθυντής της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ Α.Ε.»

Ι. Καπλάνης