Παρακαλούμε κατεβάστε το pdf της Διακήρυξης
Παρακαλούμε κατεβάστε το pdf της Περίληψης Διακήρυξης 
Παρακαλούμε κατεβάστε το pdf της Προκήρυξης στην Εφημερίδα της Ε.Ε.
Παρακαλούμε κατεβάστε το pdf του ΕΕΕΣ
Παρακαλούμε δείτε απαντήσεις επί διευκρινιστικών ερωτημάτων εδώ


Παράταση προθεσμίας υποβολής προσφορών έως την Παρασκευή 20 Οκτωβρίου 2023 στις 15:00

Παρακαλούμε δείτε την ανακοίνωση της παράτασης σε pdf


Παρακαλούμε δείτε απαντήσεις επί νέων διευκρινιστικών ερωτημάτων εδώ