Ειδη Πωλητηριου
GRAPE
SUBSET

είδος θεάματος

τόπος εκδήλωσης

χρονικό διάστημα

πέμπτη 01.06.2023

κυριακή 04.06.2023

τετάρτη 07.06.2023

πέμπτη 08.06.2023

παρασκευή 09.06.2023

σάββατο 10.06.2023

δευτέρα 12.06.2023

σάββατο 17.06.2023

κυριακή 18.06.2023

δευτέρα 19.06.2023

τετάρτη 21.06.2023

πέμπτη 22.06.2023

παρασκευή 23.06.2023

σάββατο 24.06.2023

κυριακή 25.06.2023

τρίτη 27.06.2023

πέμπτη 29.06.2023

παρασκευή 30.06.2023

σάββατο 01.07.2023

δευτέρα 03.07.2023

τρίτη 04.07.2023

τετάρτη 05.07.2023

σάββατο 08.07.2023

κυριακή 09.07.2023

δευτέρα 10.07.2023

τρίτη 11.07.2023

τετάρτη 12.07.2023

παρασκευή 14.07.2023

σάββατο 15.07.2023

κυριακή 16.07.2023

δευτέρα 17.07.2023

τρίτη 18.07.2023

τετάρτη 19.07.2023

πέμπτη 20.07.2023

τετάρτη 26.07.2023

πέμπτη 27.07.2023

σάββατο 29.07.2023

κυριακή 30.07.2023

σάββατο 12.08.2023

παρασκευή 13.10.2023