Ειδη Πωλητηριου
GRAPE
SUBSET

είδος θεάματος

τόπος εκδήλωσης

χρονικό διάστημα

σάββατο 01.07.2023

κυριακή 02.07.2023

δευτέρα 03.07.2023

τρίτη 04.07.2023

τετάρτη 05.07.2023

πέμπτη 06.07.2023

παρασκευή 07.07.2023

σάββατο 08.07.2023

κυριακή 09.07.2023

δευτέρα 10.07.2023

τρίτη 11.07.2023

τετάρτη 12.07.2023

πέμπτη 13.07.2023

παρασκευή 14.07.2023

σάββατο 15.07.2023

κυριακή 16.07.2023

δευτέρα 17.07.2023

τρίτη 18.07.2023

τετάρτη 19.07.2023

πέμπτη 20.07.2023

παρασκευή 21.07.2023

σάββατο 22.07.2023

κυριακή 23.07.2023

δευτέρα 24.07.2023

τρίτη 25.07.2023

τετάρτη 26.07.2023

πέμπτη 27.07.2023

παρασκευή 28.07.2023

σάββατο 29.07.2023

κυριακή 30.07.2023

δευτέρα 31.07.2023